دسته مهرساده

دسته مهرساده برای مهرسازی


دسته مهر 10x30 بسته صدتایی

دسته مهر 10x30 بسته صدتایی

دسته مهر پلاستیکی سایز 10x30 میلیمتر در بسته های صدتایی..

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان
دسته مهر 15x30 بسته صدتایی

دسته مهر 15x30 بسته صدتایی

دسته مهر پلاستیکی سایز 15x30 میلیمتر در بسته های صدتایی..

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان
دسته مهر 15x35 بسته صدتایی

دسته مهر 15x35 بسته صدتایی

دسته مهر پلاستیکی سایز 15x35 میلیمتر در بسته های صدتاییقدیم های این دسته مهر ها به صورت مهرچوبی وجود..

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان
دسته مهر 15x40 بسته صدتایی

دسته مهر 15x40 بسته صدتایی

دسته مهر پلاستیکی سایز مستطیل 15x40 میلیمتر در بسته های صدتایی..

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان
دسته مهر 20x40 بسته صدتایی

دسته مهر 20x40 بسته صدتایی

دسته مهر پلاستیکی سایز 20x40 میلیمتر در بسته های صدتایی..

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان
دسته مهر 20x50 بسته صدتایی

دسته مهر 20x50 بسته صدتایی

دسته مهر پلاستیکی سایز 20x50 میلیمتر در بسته های صدتایی..

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان
دسته مهر 20x60 بسته صدتایی

دسته مهر 20x60 بسته صدتایی

دسته مهر پلاستیکی (دسته مهر ژلاتینی ) سایز 20x60 میلیمتر در بسته های صدتایی..

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان
دسته مهر 22x58

دسته مهر 22x58

دسته مهر لاکی سایز 22x58 میلیمتر..

2,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,000تومان
دسته مهر 24x41 بسته صدتایی

دسته مهر 24x41 بسته صدتایی

دسته مهر پلاستیکی سایز 24x41 میلیمتر در بسته های صدتایی مخصوص مهرسازی..

90,000تومان قیمت بدون مالیات: 90,000تومان
دسته مهر 25x70

دسته مهر 25x70

دسته مهر پلاستیکی ساده سایز  25x70 میلیمتر..

2,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,000تومان
نمایش 1 تا 10 از 21 (3 صفحه)